01 RE-CONSTRUINT EL MEU AUTORETRAT

L’autoretrat és una de les tècniques fotogràfiques més utilitzades en el camp de la fotografia com mètode d’aprenentatge de la visió del cos propi, els seus límits, defectes, virtuts. És un testimoniatge de la nostra existència, de la nostra pròpia història.

02 ART COM A CANAL

A ACC utilitzem l’art en múltiples formes. I és així perquè facilita l’expressió emocional sense barreres verbals i ens permet obrir-nos a la natura sanadora que habita en nosaltres.

03 TALLER DE CLOWN

Un taller pensat per millorar les relacions humanes. Durant aquesta activitat farem jocs d’interpretació i donarem els conceptes basics de la improvisació. Es tracta de que els assistents al taller surten reforçats en valors a traves del jocs grupals al mateix temps que s’ho passen molt be.

04 L’AUTORRETRAT FEMENÍ EN L’ART

L’activitat que proposem ens condueix a un recorregut pel la història de l’Art amb l’Autoretrat femení com a fil conductor. Més enllà de les curiositats en l’àmbit històric i artístic, en cada obra que comentem, ens endinsarem en la història de 10 dones artistes. Aprofundirem un poc en les seues vides i les utilitzarem com a espill per a donar peu a un exercici molt senzill d’autoconeixement.

05 GESTIONANT EMOCIONS A TIK TOK

Una activitat per a millor la gestió de les emocions i fomentar la creativitat. Buscarem les preocupacions del grup a través de diferents recursos artístics com la dansa, el cant, teatre, etc. responent sempre des d’un punt de vista positiu i en clau d’humor.

06 L’UNIVERS DE FRIDA KAHLO

De la mà de Frida Kahlo, comprovarem que podem utilitzar l’art com a un mitjà més d’expressar i gestionar les emocions.