CORRESPONSALS JUVENILS

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA

Què és ser corresponsal juvenil?

Es tracta d’un programa per a descentralitzar la informació, facilitant als joves l’accés a ella. Amb el suport de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i Xarxa Jove.

Quina és la funció del corresponsal juvenil?

És informar, coordinant-se amb els professionals de les àrees de joventut dels Ajuntaments, *PIJ o CIJ, Xarxa Jove i l’IVAJ, en tots els temes d’interés per als joves.

*Punts d’Informació Juvenil o Centres d’Informació Juvenil

Altra funció primordial és detectar, recopilar i transmetre demandes i necessitats dels joves.

Quin és el perfil del corresponsal juvenil?

S’ocupen de gestionar un panell fix d’informació als centres educatius i d’estar en contacte amb els professionals de joventut.

Són joves estudiants que s’encarreguen d’informar a altres joves de recursos i activitats que els puguen interessar.
Benefici de les i els corresponsals juvenils

  • Activitats i formació.
  • Participació activa al municipi: ajuda a informar, aporta idees, coneix gent nova.
  • Intercanvi d’experiències amb altres corresponsals d’altres centres (Trobades de Corresponsals, Fòrum Jove).
  • Activitats organitzades des dels departaments de Joventut de la comarca (Oci educatiu, Voluntariat).

Durada de la condició de corresponsal

Des de la seua elecció fins a finalitzar el curs.

Vols ser corresponsal juvenil?

És requisit indispensable estar matriculat/da en 1o d’ESO com a mínim i tenir disponibilitat i predisposició per tal de desenvolupar la tasca de corresponsal.
Hauràs de reomplir la fitxa d’inscripció ( enllaç a la fitxa) i aportar la documentació que s’indica més avall.

Una vegada valorada tota la documentació es crearà una llista amb les persones joves inscrites interessades en participar al teu l’IES com a corresponsals juvenils.

Documentació

  1. Fitxa de sol•licitud.
  2. Fotocòpia del DNI.
  3. Model d’autorització.

Lloc de presentació

Tota la documentació es lliurarà al Centre d’Informació Juvenil (CIJ) o Punt d’Informació Juvenil (PIJ) del teu poble en el seu horari habitual, o al Punt d’Informació Juvenil (PIJ) de la Mancomunitat en el seu horari habitual, a l’adreça de correu electrònic joventut@manra.org, o telefonant al 96 241 41 42.