GRUPS DE DIÀLEG I REFLEXIÓ

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA

Amb aquest projecte es pretén generar un clima i condicions on els participants puguen compartir les seues opinions i vivències relacionades amb el tema de diàleg.

Volem treballar la creació de grups i la seua cohesió, fomentant un espai segur on puguen expressar-se amb confiança i llibertat. Es tracta, doncs, de crear grups de gent jove i estimular la conversa i la reflexió sobre temes del seu interés.

Es comptarà amb recursos audivisuals i dinàmiques grupals que ajudaran a apronfundir en el tema i donar-li dinamisme.