LLIGAMS – PROJECTE DE PARTICIPACIÓ JUVENIL

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA

LLIGAMS – PROJECTE DE PARTICIPACIÓ JUVENIL

Educar a través de les emocions. Un tasca complexa que abordem des d’un procés on les cures, els afectes i el món emocional seran les eines fonamentals des d’on treballar les habilitats, aprenentatges i experiències que construeixen la convivència entre persones, fomenten espais col·laboratius i on es permet créixer estimulant la actitud més solidària, més tendra, més des del cor…

El desenvolupament del programa combina l’educació formal i no formal. En una primera etapa es fa un pressa de contacte amb els joves a través de les tutories amb la intenció de motivar-los a continuar aquest treball grupal fora de les aules, en l’ambit no formal.

L’objectiu és aconseguir la formació i cohesió de grups de joves per facilitar l’exploració i la consecució dels seus propis interessos des d’un clima respetuós i alineat amb les seues emocions.