SERVEI DE JOVENTUT

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA

QUI SOM

El Servei de Joventut de la Mancomunitat es crea amb l’objectiu de coordinar les polítiques de joventut que es desenvolupen als diferents municipis de la Ribera Alta.

Amb aquest servei, que compta amb la col·laboració de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) dins del programa Xarxa Jove, es promou la programació, el desplegament i l’avaluació de polítiques integrals de joventut.

Dinamitzadores Juvenils: Néstor Mont Ferrís, Cristina Marco Arques i Carmina Giménez Cardona.
Psicòloga de Joventut: Yolanda Gómez Fabra.
Tècnic Coordinador de Joventut: Joshua Alemany Pla.

OBJECTIUS

XARXA JOVE

Els objectius del servei són els d’impulsar les polítiques de joventut locals, donar suport al treball dels ajuntaments i les entitats juvenils de la Comunitat Valenciana i fomentar la creació de xarxes per al treball amb joves.

Des d’aquest servei també es vol reforçar l’activitat dels serveis d’informació juvenil, difondre els seus programes i facilitar la coordinació intermunicipal.

FUNCIONS

El Departament de Joventut té com a objectiu desenvolupar les següents funcions:

Per al disseny i implementació de polítiques de joventut.

En l’àmbit de la mancomunitat i en els municipis que la integren, dels següents programes:

1. Pla Jove. Assessorar i col·laborar en l’elaboració de plans locals i elaborar el pla comarcal de joventut.
2. Educació en la participació.
3. Consells de joventut. Donar suport als consells de joventut, o a les associacions o grups de joves per a la creació de consells.
4. Oci educatiu.
5. Voluntariat. Col·laboració amb entitats de voluntariat dels municipis compresos en l’àrea geogràfica per a la promoció del voluntariat.
6. Educació en valors. Campanyes de sensibilització i educació en valors utilitzant els recursos que puguen oferir l’IVAJ i altres administracions i entitats, especialment les de l’àmbit local.
7. Carnet Jove. Promoure el coneixement i l’adhesió, i facilitar l’accés de la població jove.
8. Bones pràctiques. Detecció i difusió de bones pràctiques de joventut en l’àmbit local i presentació de bones pràctiques en les convocatòries que duga a terme l’IVAJ.

Sobre activitats i temes d’interés per a les persones joves.