01 TALLER SOBRE DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA DISCOETIQUETA

Consisteix en dos dinàmiques per tal de treballar els estereotips, prejudicis i discriminació. En la primera treballarem la vivència amb les etiquetes que ens posen i posem. Connectant amb els conceptes a treballar seguirem un aprofundiment sobre els diferents rols que cadascú pot adoptar davant de situacions discriminatòries.

02 TALLER SOBRE DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA I TU QUE VEUS

Consisteix a treballar els diferents rols en situacions d’assetjament. La participació i implicació dels participants és fonamental. Es planteja una escena a l’estil rol-playing i a patir d’ahí treballem per tal d’analitzar els diferents rols que es poden adoptar davant de la situació, comprendre el punt de vista d’un grup respecte d’un individu que hi han fet fora, i trobar solucions per a lluitar contra els mecanismes d’exclusió, tot a través de la simulacio.

03 TALLER SOBRE DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA MIRA I ACTUA

Consisteix en dos dinàmiques per tal de treballar els estereotips, prejudicis i discriminació. En la primera mostrarem retrats amb persones amb molta diversitat i els i les participants ens comentaran les seues impressions. Connectant amb els conceptes a treballar seguirem amb una improvisació escènica on aprofundirem i buscarem maneres de conviure de manera que els estereotips i els prejudicis perdem pes.